CDA Uden< Naar CDA.nl

13 Judith van Duijnhoven

 

 

Waar kunnen mensen je van kennen?

Als projectadviseur kleinschalig wonen, vanuit MEE en WOONLINK, heb ik in Zuidoost Brabant mede particuliere wooninitiatieven gerealiseerd.

Dit waren met name wooninitiatieven voor mensen met een verstandelijke beperking en/ of autisme. Sinds 2016 richt ik me ook op medioren en senioren; advies en ontzorgen bij het realiseren van een passende woonsituatie met eventuele zorg.

In 2017 heb ik samen met de KBO van Volkel een start gemaakt met inventariseren van woonwensen van de Volkelse medioren en senioren om henzelf en de gemeente Uden inzicht te geven in de woonwensen die er zijn.  Hiervan heb ik een rapport gemaakt en deze hebben we samen met de KBO van Volkel aangeboden aan gemeente Uden.

Het kan ook zijn dat je me kent van Uden Zuid waar ik met veel plezier woon. Hier zitten onze jongens  Siem en Ward op ’t Mulderke, als moeder en betrokken ouder draag ik ook hier graag mijn steentje bij.

Wat vind je belangrijk voor Uden als gemeente?

Aangezien het een breed pallet aan (politieke) kansen zijn wil ik me richten op een doelgroep; senioren en hulpbehoevenden.

Het blijft een veranderde context waarin we leven en juist hen wil ik daarbij ondersteunen en inzicht geven in de mogelijkheden. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de gemeente, dat geeft kansen en mogelijkheden. Welke rol vervul je als gemeente en hoe wil je dit vormgeven? Hierbij is het van belang om samen te werken en te verbinden met andere partijen (organisaties en overheid).  Inzicht geven in de mogelijkheden, werken vanuit eigen regie en kracht met daarin de verbinding zoeken zodat ook deze doelgroepen prettig kunnen wonen en leven in onze prachtige gemeente. Dat is waar ik voor sta!

Daarom ben ik Judith van Duijnhoven-Swinkels  #positiefgestemd!


Terug Stuur dit door |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top