CDA Uden< Naar CDA.nl

programma 2018 - 2022

 

 

Het is een ander verkiezingsprogramma dan u wellicht van ons gewend bent. Het is beknopt, minder gedetailleerd, en toch met als doel concreet te zijn en geschreven vanuit een visie op de toekomst van Uden. Het programma is tot stand gekomen dankzij de inbreng van betrokken CDA leden én de inwoners van Uden tijdens de themabijeenkomsten. Daarnaast zijn er veel openbare fractievergaderingen geweest waarin de fractie zich heeft laten informeren en bevragen door verschillende belanghebbenden.

Dit programma geeft onze uitgangspunten aan en beschouwen wij als basis, daar mag de inwoner van de gemeente Uden ons op aanspreken. Zelf zullen we onze acties en beslissingen ook steeds toetsen aan deze uitgangspunten.

We kiezen in dit programma en in de campagne voor een kritisch, scherp, en vooral positief geluid. We hebben gekeken om te leren en kijken vooruit met vertrouwen en een enthousiast geluid!

Want het CDA Uden is #positiefgestemd.

 

  > Inleiding  
  > Meedoen en meebeslissen
  > Ouderen, jongeren en kwetsbare groepen
  > Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
  > Wonen
  > Werken en winkelen

Verkiezingsprogramma CDA Uden 2018 - 2022.pdf


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top