CDA Uden< Naar CDA.nl

Meedoen en meebeslissen

 

 

Wij veranderen, de maatschappij verandert en de lokale democratie ook. De mens levert een positieve bijdrage aan zijn leefomgeving en dat op z’n eigen manier. De Udenaar is heel goed in staat om samen te werken en om samen te beslissen. Initiatieven als Udenaardetoekomst, de G1000 of bijvoorbeeld de ‘Udense Uitdaging’ zijn daarvan mooie voorbeelden. Het CDA ondersteunt dit soort initiatieven vanuit de raad en het college.  We nemen bewonersparticipatie serieus. Het CDA benut de Udense Denkkracht optimaal!

*

Er komen budgetten voor bewonersinitiatieven. Gebiedsplatforms ontvangen vaste budgetten. We leren van andere gemeentes en hun successen. 

*

De Udenaar betrekken we bij de inrichting van de openbare ruimte. Zelf meebeslissen over onderhoudsniveau, inrichting en beeld. Kostenbewustzijn, duurzaamheid en een terugtredende overheid zijn daarbij onze uitgangspunten. De openbare ruimte is van de Udenaar!

*

Elk raadsvoorstel- en advies toetsen we op participatie. Zijn alle betrokkenen tijdig gehoord en op welke wijze is hun mening vertaald in de plannen?  Het CDA Uden doet dit in de gemeenteraad en een onafhankelijke commissie controleert gevraagd en ongevraagd.

*

Lokale ondernemers, vertegenwoordigers vanuit het maatschappelijk leven en specialisten adviseren het lokaal bestuur. Udense denkkracht in plaats van externe adviesbureaus.

*

Voor de inrichting van de wijk komen we niet met afgetimmerde plannen waar de bewoner dan nog iets van mag vinden. We betrekken de inwoner in de planfase. We maken een schets en gaan met de buurtbewoners in gesprek over de ervaringen in hun wijk, hun zorgpunten, gewenste verbeterpunten en behouden wat gewoon goed is. 

*

We vragen aan jonge mensen hoe zij vinden dat het lokaal bestuur in de toekomst moet functioneren. Laat hen in een vroeg stadium mee denken over hun rol daarin. De kinder- en jeugdgemeenteraad komt terug.

*

Een goede lokale omroep zorgt niet alleen voor ontspanning. Het biedt met de juiste middelen als een nieuwsapp en interactieve site ook de mogelijkheid om de inwoners van Uden snel te informeren. Ook over zaken die te maken hebben met het lokaal bestuur en gemeentelijke informatie. Het CDA Uden ondersteunt de lokale omroep.

 
 

Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top