CDA Uden< Naar CDA.nl

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

 

 

 

Uden is een mooie gemeente, maar kun je er ook goed komen? Mobiliteit neemt ook in Uden toe en daarom geven we aandacht aan bereikbaarheid én veiligheid. We maken een goede analyse van kwetsbare en onveilige plaatsen en gaan daarmee concreet aan de slag. Jongeren gaan (tijdelijk) elders studeren, maar willen graag in Uden blijven wonen. Als CDA Uden maken wij ons sterk voor een uitvoerbaar en toekomstbestendig vervoersplan. Snelle ov-verbindingen met de grote steden staan daarin centraal.
 
* CDA Uden zet zich in voor de aanpak van de negatieve gevolgen van de verkeersdrukte op de N264 en van en naar de A50. Opwaardering van de N264 én een nieuwe Oostelijke Randweg zijn en blijven onze ambitie! Een degelijke aanpak moet leiden tot ontlasting van de Lippstadtsingel en andere knelpunten. We werken hierin nauw samen met de provinciale staten fractie CDA
* Uden fietsstad in 2025 is een doelstelling welke het CDA van harte ondersteunt. Hiermee wordt de fietsstructuur binnen Uden centrum verbeterd, evenals de ontsluiting van en naar Volkel, Odiliapeel en andere omliggende plaatsen.
* De Markt autovrij om het centrum aantrekkelijker te maken! We zoeken naar alternatieven en onderzoeken de mogelijkheid voor ondergronds parkeren.
* Samenwerken met Veilig Verkeer Nederland en de verkeersouders om verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren is van groot belang. Veiligheid van kinderen is geen punt van discussie!
* De ontwikkelingen op het gebied van openbaar vervoer gaan snel. Uden sluit zich daar in een vroeg stadium bij aan. Het CDA Uden is daarom voor het grondig onderzoeken van de mogelijkheden om aan te sluiten op een toekomstige lightrailverbinding.
* We gaan de inwoners van Uden verleiden om de fiets vaker te gebruiken. We maken gebruik van ‘slimme’ technieken en methodes die het fietsgedrag positief beïnvloeden en door uitbreiding van een veilig, fietsgericht netwerk van wegen en fietspaden.

 

  > Inleiding  
  > Meedoen en meebeslissen
  > Ouderen, jongeren en kwetsbare groepen
  > Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
  > Wonen
  > Werken en winkelen

Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top