CDA Uden< Naar CDA.nl

Ouderen, jongeren en kwetsbare groepen

 
 
 
 
 
Iedereen heeft de kans om mee te doen in Uden. Meedoen in het sociale leven, er toe doen en ook meedoen als het even tegen zit. We accepteren niet dat ouderen eenzaam zijn in Uden of dat jongeren ‘buiten de boot vallen’. We gaan met jongeren in gesprek om zo ideeën op te halen waarmee zij zelf een bijdrage leveren. 
 
* We betrekken ouderen bij het sociale en maatschappelijke leven. Juist voor deze groep Udenaren zijn er veel uitdagingen en kansen. Er komen budgetten voor initiatieven en projecten die zorgen voor minder eenzaamheid, minder armoede, minder beperkingen als gevolg van gezondheidsproblemen. Met CDA aan het roer is Uden in 2020 een ‘dementievriendelijke gemeente’. 
* Voor kwetsbare groepen geldt wat ons betreft: ”je bent geen probleem, maar je hébt een beperking, al dan niet tijdelijk”. De overheid is er om je te ondersteunen uiteraard binnen haar mogelijkheden. We vragen daarbij ook eigen verantwoordelijkheid en initiatief. 
*
 De Udense jeugd is onze toekomst. Het CDA houdt Uden aantrekkelijk met goede voorzieningen, toegankelijk onderwijs en uitgaansmogelijkheden. Sportverenigingen hebben daarom extra onze aandacht. We behandelen alle verenigingen gelijk als het gaat om subsidies. We kijken uit naar jongeren die mee doen en die komen met initiatieven. 
* We zetten in op de brede ontwikkeling van kinderen. Muziek- en cultuuronderwijs, sport en speelmogelijkheden horen daarbij. Kinderen hebben ruimte nodig om te spelen, te ontdekken en hun creativiteit te ontwikkelen. Dit nemen we mee in de ontwikkeling van kinderspeelplaatsen. Niet meer alleen de klassieke zandbak.
* Het CDA Uden staat voor een lokale samenleving waarin iedereen dezelfde rechten en mogelijkheden heeft. Zowel “lopende” als “rollende” inwoners doen mee in onze samenleving, dat is inclusief beleid. Het gaat dan om toegankelijkheid én bruikbaarheid van uitgaansgelegenheden en woningen. 
* Wet- en regelgeving staan soms haaks op probleemoplossing. Overlast gevende jongeren en jeugdgroepen pakken we aan. Streng waar nodig, maar ook met aandacht voor individuele problematiek. De jeugdpolitie die speelde in het verleden een belangrijke rol, die komt terug!
* Het CDA Uden onderzoekt de mogelijkheden voor een inloophuis voor mensen die tegen problemen aanlopen, maar nog geen specifieke WMO indicatie hebben. Ook hun directe omgeving kan daar terecht met vragen en gaat daar informeel het gesprek aan met mensen die hun vragen en problemen herkennen en begrijpen.

 

  > Inleiding  
  > Meedoen en meebeslissen
  > Ouderen, jongeren en kwetsbare groepen
  > Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
  > Wonen
  > Werken en winkelen
 

Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top