CDA Uden< Naar CDA.nl

Werken en winkelen

 
 
 
Uden is een gemeente waar mensen graag werken, recreëren én winkelen. Een prachtig natuurgebied als de Maashorst is de ‘groene long’ in onze regio. De Maashorst is genieten voor de inwoners van Uden en van ver daarbuiten. Een economische en ecologische pijler die we graag omarmen. We verwelkomen daarom graag bedrijven die aansluiten bij ‘groen’. Ook zorg- en gezondheid gerelateerde bedrijven en organisaties zijn van harte welkom om zich te vestigen in Uden. 
 
Een tweede pijler is de landbouw. Bij te nemen besluiten staan bij ons centraal: ruimte voor verantwoord ondernemen, aanmoedigen en borgen van duurzaamheid én mogelijkheden voor alternatieve ondernemingsvormen zoals agrotoerisme, zorgboerderijen, agrarische kinderopvang.
De derde belangrijke economische pijler is het gezellige centrum van Uden. Leegstand vormt op het eerste gezicht misschien een bedreiging, maar spoort ons wel aan om voortvarend aan de slag te gaan voor een toekomstbestendig centrum: ruimte voor een combinatie van wonen, winkelen en uitgaan. 
 
* Bij de ontwikkeling van onze gemeente denkt het CDA vanuit een totaalvisie op de toekomst: wie en wat willen we als de gemeente Uden zijn? Hoe sluit nieuwe planvorming daarbij aan? Eerst de visie, en dan pas de planvorming!
* Duurzaamheid is voor het CDA Uden een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van plannen en projecten. Gevels van gebouwen energie laten opwekken, parkeren van auto’s zoveel mogelijk ondergronds en het aanleggen van een stadstuin en ‘wadi’. 
* Bij de ontwikkeling van Uden als fijne woon-, werk-, en winkelplek gaan we voor verbinding. Niet alleen verschillende plangebieden met elkaar verbinden, maar ook verbinding tussen jong en oud, verbinding tussen zorg en wonen én verbinding in cultuur.
* Er komt in het voorjaar van 2018 een nieuwe detailhandelsvisie die aansluit op de grote veranderingen van dit moment. De detailhandel van Uden wordt nog beter geconcentreerd rondom het echte kerngebied. Met de eigenaren van het vastgoed maken we dwingende afspraken over het aantrekkelijk houden van leegstaande panden. Denk aan gevelbeplakking, ramen wassen, tijdelijke inrichting van de etalages. Het onderhoud van het centrum (schoon, groen, zonder graffiti) moet beter. Hiervoor maken we budget vrij.
* Wij geven veel positieve aandacht aan de ondernemers in het centrum. Ze krijgen kansen om te ondernemen: toekomstgericht en met aandacht voor de omgeving en natuurlijk de klant. Het CDA ziet Uden graag als de meest gastvrije stad van Brabant!

 

> Inleiding  
> Meedoen en meebeslissen
> Ouderen, jongeren en kwetsbare groepen
> Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
> Wonen
> Werken en winkelen
 

Terug Stuur dit door |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top