CDA Uden< Naar CDA.nl

Wonen

 
 
 
Wonen gaat om ‘het dak boven je hoofd’ en wonen gaat ook over leven, werken en recreëren. Uden is een gemeente waar aandacht is voor veiligheid, een prettige schone omgeving, waar je kunt sporten en ontspannen én natuurlijk alle voorzieningen bij de hand hebt. Dat geldt natuurlijk voor de kern Uden, en ook voor de kernen Volkel en Odiliapeel. 
 
* We zorgen voor aandacht en middelen voor het onderzoeken en realiseren van gepaste woonvormen en locaties voor verschillende bewonersgroepen. We zoeken daarbij naar een combinatie van jeugd en ouderen en mogelijkheden voor ouderen om langer goed en veilig in hun oude huis en vertrouwde omgeving te blijven wonen. Initiatieven als die van de ‘Knarrenhof’ nemen we mee in de planvorming. Maar ook herhaling van bepaalde projecten uit het plan MuzeRijk, zoals partnerwoningen krijgen aandacht.
* We maken werk van ‘naar behoefte wonen’ voor ouderen. In het bijzonder voor Volkel en Odiliapeel, niet van achter het bureau met demografische statistiek, maar in gesprek met degenen waarover het gaat!
* Het CDA Uden bouwt voor een brede doelgroep aan de toekomst. Bij alle nieuwe woningbouwprojecten kijken we naar toekomstbestendigheid, duurzaamheid, betaalbaarheid én creativiteit. Het mag ánders!
* We binden volwassen jongeren aan Uden. Er komen steeds meer mogelijkheden voor semipermanente en goedkope woningbouw, daarvoor maken we in Uden meer ruimte beschikbaar. Is het mogelijk om nieuwbouwkavels onder voorwaarden goedkoper uit te geven aan jongeren? Waardoor er meer woningen onder de € 200.000,-  beschikbaar komen.
* Het CDA Uden ondersteunt binnensportverenigingen met goede accommodaties. Zo zetten we Uden ook nationaal als sportstad op de kaart.

 

> Inleiding  
> Meedoen en meebeslissen
> Ouderen, jongeren en kwetsbare groepen
> Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
> Wonen
> Werken en winkelen
 

Terug Stuur dit door |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top